Ingenuity, for engineers only!

Ingenuity is opgericht door ingenieursexperts vanuit de behoefte van ingenieurs aan een kwalitatief, gespecialiseerd ‘single point of contact’ voor alle ingenieurs.

De missie van Ingenuity

 • Nationale en internationale coördinatie tussen organisaties en natuurlijke personen die verband houden met de opleiding tot en de uitoefening van het beroep van ingenieur.
 • Ontwikkelen en uitbaten van coördinatie- en communicatietools hieraan gerelateerd.
 • Verhogen van zichtbaarheid van alle relevante informatie voor ingenieurs.
 • Kwalitatief aanbod van tools voor de carrièreontwikkeling van ingenieurs.
 • Coördineren van en deelnemen aan projecten met betrekking tot de opleiding en vervolmaking van ingenieurs, hun loopbaanontwikkeling en relevante maatschappelijke en bedrijfseconomische impact.
 • Een nieuwe kijk ontwikkelen van de samenleving op ingenieurs.
 • Het bevorderen van de dialoog tussen de verschillende specialisaties van ingenieurs.
 • …en tussen de opleidingsinstanties, organisaties, bedrijven en ingenieurs.

De doelstellingen van Ingenuity

 • Een interactief platform ontwikkelen door ingenieurs voor ingenieurs.
 • Jongeren (V/M) sensibiliseren en enthousiasmeren voor het beroep van ingenieur.
 • Doorlopend relevante wetenschappelijke, industriële, economische en andere boeiende informatie aanbieden.
 • Een professioneel, kwalitatief inter-intranet uitbouwen tussen ingenieurs waarop allerlei ingenieursgerelateerde vragen en antwoorden onderling worden uitgewisseld.
 • Doel- en resultaatgerichte netwerkactiviteiten organiseren.
 • Een kwalitatieve, uitsluitend op ingenieurs gerichte jobsite uitbouwen met rechtstreeks contact tussen kandidaat en werkgever.

De partners van Ingenuity

 • Hogescholen en universiteiten
 • Ledenverenigingen
 • Werkgeversorganisaties
 • Sectorfederaties
 • Beroepsopleidingen
 • Alumniverenigingen
 • Studentenverenigingen